Sverige | Ändra språk
Menu

Information om dataskydd

 

I detta dokument beskrivs de rutiner som används för att behandla personliga data för användare som besöker denna webbplats (nedan kallad ”webbplatsen”) och använder de tjänster som erbjuds av STIGA S.p.A. (”STIGA”) och STIGA Sweden AB på webbplatsen.

Denna sekretesspolicy gäller endast personliga data som behandlas i anslutning till den här webbplatsen. Eventuella webbplatser som tillhör tredje part och som kan nås av användaren via länkar lyder under den sekretesspolicy som utfärdats operatören för den aktuella tredje parts-webbplatsen. Användarna rekommenderas att läsa alla relevanta dokument innan de går in på webbplatser som tillhör tredje part.

1.       Dataansvarig

STIGA S.p.A., med säte på Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), Italien, momsreg.nr 07684381002 och STIGA AB, med säte på Västra vägen 31, Tranås, Sverige, momsreg.nr SE556061846301 (nedan gemensamt kallat ”STIGA”).

2.       Databehandling och dataskydd

Behandling i samband med tjänster som tillhandahålls via webbplatsen görs med hjälp av automatiserade verktyg av personal med ansvar för databehandling på STIGA:s kontor. Datauppgifterna lagras på STIGA Italiens servrar.

STIGA skyddar, kontrollerar och bearbetar de personliga data som du tillhandahåller och tillämpar adekvata säkerhetsåtgärder och rutiner, inbegripet sådana som bygger på kunskap som inhämtats via tekniska framsteg, i syfte att minimera risken för förstörelse, förlust, otillåten bearbetning, åtkomst eller bearbetning som inte överensstämmer med de uttalade syftena. Användarna ska emellertid vara medvetna om att användning av Internet aldrig är helt säkert från risk för otillåten åtkomst, och informationssäkerheten kan därför inte garanteras helt och hållet.

3.       Typ av data som behandlas

Data som lämnas frivilligt av användaren

Användarna måste inte uppge några personliga data för att använda de offentliga sidorna på webbplatsen.

Eventuella kontakter som användaren tar med STIGA, samt frivillig, uttrycklig, spontan försändelse av meddelanden, e-post eller traditionella brev, till de adresser som anges på webbplatsen ger företaget tillgång avsändarens e-postadress eller telefonnummer. Denna information krävs för att sedan kunna besvara frågor, och ger även tillgång till andra personliga data som inkluderas i den aktuella kommunikationen. Dessa data används endast för att behandla användarens ärende, och lämnas endast ut till tredje part om det är nödvändigt för det aktuella ärendet (t.ex. att uppgifter vidarebefordras till ett företag som skickar material om våra produkter och tjänster). Datauppgifterna sprids inte vidare. Datauppgifterna lagras inte längre än vad som är absolut nödvändigt för att kunna förse användaren med den efterfrågade tjänsten.

Data som uppges vid registrering för nyhetsbrev och/eller för att få kommersiella meddelanden som rör STIGA:s produkter och tjänster

Om användaren registrerar sig för nyhetsbrev och/eller kommersiella meddelanden, handlar databehandlingen om de kontaktuppgifter som användaren uppger vid registreringen för den aktuella tjänsten.

4.       Varför och hur vi behandlar data

De personliga datauppgifter som samlas och bearbetas används främst:

    (1)            för att tillgodose användarens önskemål (t.ex. att hantera förfrågningar om information);

    (2)            i marknadsföringssyfte genom att skicka, via e-post eller traditionell post (om användaren uppger sin adress), nyhetsbrev och/eller kommersiella meddelanden, erbjudanden eller information som rör STIGA produkter och tjänster, samt initiativ och evenemang som organiseras av eller i samarbete med STIGA. Om användaren har gett sitt medgivande till att personliga data används i marknadsföringssyfte, kan de aktuella datauppgifterna även användas för att, via traditionell post eller e-post, genomföra statistiska analyser, undersökningar och marknadsundersökningar som rör STIGA:s tjänster. Användarens personliga data används endast för dessa syften efter registreringen om kryssrutan längst ned på webbsidan har fyllts i.

Databehandlingen kan inbegripa en eller flera av följande åtgärder: insamling, registrering, konsultation, organisation, lagring, bearbetning, avslöjande, modifiering, urval, användning eller borttagning.

5.       Vilka data måste anges och vilka är frivilliga

De uppgifter som är markerade som obligatoriska vid kontaktförfrågan (t.ex. kontaktuppgifter, namn och företag) måste anges för att kunna tillgodose användarens förfrågan. STIGA kan komma att behöva få ytterligare information, beroende på användarens specifika förfrågan. Det är frivilligt att uppge sådan information, men om den inte uppges kan det bli svårt eller omöjligt för STIGA att tillgodose användarens förfrågan.

Att uppge e-postadress är nödvändigt för att kunna skicka nyhetsbrev och/eller marknadsföringsmeddelanden, om användaren har bett att få dem.

6.       Data från Internetanvändning – Cookies

Data från Internetanvändning

De informationssystem och program som används för att driva webbplatsen samlar in vissa typer av personliga data, som måste överföras för att det ska gå att använda Internets kommunikationsprotokoll (t.ex. IP-adresser eller domännamn för de datorer som användarna använder för att ansluta till webbplatsen, URI-adresser (Uniform Resource Identifier) för de efterfrågade resurserna, tidpunkt för förfrågan, den metod som används för att skicka förfrågan till servern, storleken på svarsfilen, den digitala koden för den status servern ger som svar (genomförd, fel, etc.), och andra parametrar som rör användarens operativsystem och IT-miljö). Även om informationen inte samlas in i syfte att sammankopplas med identifierade registrerade personer, kan den på grund av sin natur göra det möjligt att identifiera användare till följd av bearbetning och sammakoppling med data som innehas av tredje part.

Dessa data används endast för att få fram anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och övervaka att webbplatsen fungerar korrekt. De raderas direkt efter bearbetningen. Datauppgifterna kan användas för att fastställa ansvar i samband med databrott som skadar webbplatsen; under alla andra omständigheter finns data som rör webbplatsbesök inte kvar längre än sju dagar.

Cookies

Under vissa omständigheter samlas personliga data in av STIGA Italien med olika tekniska metoder, detta inkluderar ”cookies”. Cookies består av en uppsättning data som skickas från webbplatsen till en ”webbläsare” (till exempel din webbläsare). Denna information kan sedan sparas på datorn (till exempel din dator) med hjälp av en tagg som identifierar datorn men inte användaren.

Vissa sidor på webbplatsen använder cookies, som skickas av STIGA Italy eller tredje part. På webbplatsen används också andra tekniska metoder för att möjliggöra den tekniska driften av webbplatsen och säkerställa att webbplatsen används på bästa sätt samt för att göra statistiska analyser av hur webbplatsen används.

För mer information, se Policy för cookies.

7.       Avslöjande och spridning av data

För att funktionerna ovan ska fungera optimalt kan data behandlas av STIGA:s administrativa, marknadsföringsanknutna och tekniska personal, och av personal i andra företag som i egenskap av databehandlingsföretag utför tjänster för STIGA (t.ex. leverantörer av Internetmarknadsföring, webbplatsunderhåll och management-tjänster).

STIGA kan också avslöja vissa av användarens personliga data för närstående företag, sina återförsäljare och agenter när detta är nödvändigt för att tillgodose en förfrågan från användaren, t.ex. om en offert.

En uppdaterad lista över sådana parter kan fås genom att kontakta STIGA på det sätt beskrivs under punkt 8 nedan.

Under inga omständigheter kan insamlade datauppgifter överföras till tredje part för deras egna syften. Data kan emellertid komma att överföras vid extraordinära företagshändelser (t.ex. försäljning eller uthyrning av företagstillgångar), och då tilldelas eller överföras till tredje parts-inköpare/förhyrare eller rättsinnehavare.

Datauppgifterna sprids inte vidare.

8.       Registrerade personers rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har den registrerade personen (dvs. användaren) vissa rättigheter, inbegripet rätten att närsomhelst få information om huruvida sagda datauppgifter existerar, att få information om deras innehåll och ursprung samt kontrollera deras korrekthet. Användaren kan begära att få göra tillägg, uppdateringar och korrigeringar av sagda datauppgifter. Användaren har också rätt att begära att data som behandlas i strid med denna lag ska raderas, anonymiseras eller blockeras samt motsätta sig att datauppgifterna behandlas i legitima syften, och detta inkluderar även att möjligheten säga upp nyhetsbrev och/eller marknadsföringsmeddelanden.

För att utöva dessa rättigheter kan användaren kontakta STIGA direkt på den kontaktadress som anges i paragraf 1, eller skicka meddelande till info.stiga@stiga.com eller ringa +46 140 677 00.

Senast uppdaterad: Februari 2015