Stiga
Sök

Lycka till med din nya gräsklippare!

Följande 4 nedanstående punkter täcks inte av garantin på maskinen, men de är de vanligaste orsakerna till att maskinen måste lämnas in till service. Därför vill vi att du kollar följande saker först.

Läs igenom instruktionsboken innan du startar maskinen. 


1. Olja 
Kolla alltid oljan innan du startar maskinen. Gräsklipparna levereras utan olja, Fyll i 0,6 liter olja SAE 30. 


2. Luftfilter

Om maskinen lutas åt sidan måste förgasare och luftfilter vara vända uppåt så att ingen olja kommer in i luftfiltret. Är skadan redan skedd måste luftfiltret rengöras/bytas.

 

3. Bensin 
Kolla alltid bränslenivån om du har start problem. Använd aldrig gammal bensin. (Max 3 månader) 


4. Tändstift

Om du har startproblem - kontrollera tändstiftet.